تناسب در لباس کار طراحی مناسب ، با توجه به شرایط متفاوت آب و هوایی ایران که به صورت چهار فصل است یکی از مهم ترین شاخص ها در تولید لباس است. با توجه به این موضوع باید در نظر داشته باشیم که چه لباس کاری را برای چه شرایط آب هوایی تولید و عرضه […]

ادامه مطلب >

اهمیت لباس کار لباس کار بخشی از امضای یک مجموعه ،اداره ، هتل یا رستوران است. جستجوگرانی که با هماهنگی پیامهای یک سازمان سروکار دارند ، توجه می کنند که تقسیم همه جنبه های خدمات باید هماهنگ باشد تا زمینه خدمات به صورت واضح مشخص شود که لباس باید جزئی از آن پیام هماهنگ باشد. […]

ادامه مطلب >