راه و روش درست پوشیدن کت شلوار در این مطلب می خواهیم ادامه مطلب قبل را دنبال کنیم و برایتان بگوییم که چه گزینه ها و چه کاربردهایی دارند. آستین اگر خیاطی را که رفته اید پیشش که کارتون را انجام دهد نمی‌شناسید، برای نظر دادن بزارید او برایتان تصمیم بگیرد که گشادی شلوار شما […]

ادامه مطلب >