در کت و شلوارهای اداری چگونه قد بلندتر دیده شویم؟ در کت و شلوارهای اداری افرادی که قدشان خیلی بلند نیست، با بعضی از تغییرات ساده در فرمشان، خود را قد بلندتر می توانند نشان دهند. این تغییرات خیلی غیر قابل حل و یا پیچیده نیست. در هنگام خرید لباس به آسانی می‌توانید آن‌ها را […]

ادامه مطلب >