یک لباس فرم اداری به معنی مجموعه ای از لباس های استاندارد است که همراه اعضای یک سازمان و یا شرکت خاص تعیین می شود. در اینجا ما لباس های اداریه لباس فرم بافتینه را به شما پیشنهاد می دهیم. معمولا کارکنان پلیس، خدمات اورژانسی، بیمارستان ها ،بانک ها ، شرکت های هواپیمایی، مدارس و… […]

ادامه مطلب >