راه و روش درست پوشیدن کت شلوار در این مطلب می خواهیم ادامه مطلب قبل را دنبال کنیم و برایتان بگوییم که چه گزینه ها و چه کاربردهایی دارند. آستین اگر خیاطی را که رفته اید پیشش که کارتون را انجام دهد نمی‌شناسید، برای نظر دادن بزارید او برایتان تصمیم بگیرد که گشادی شلوار شما […]

ادامه مطلب >

طبق فصل کت و شلوار بپوشید این مورد نه تنها راهی برای بیرون آوردن لباس‌هایی که در کمدتان گذاشته اید است، حتی منطقی هم هست. مواقعی که دمای هوا پایین می آید، قطعا باید پارچه‌های سنگین‌تر و گرمتری استفاده کنید. زمانی که هوا گرم و شرجی است، ترجیحا پارچه‌های سبک و نخی را انتخاب کنید. […]

ادامه مطلب >