رنگهای سفارشی البسه زمستانی مشتریان ما غالباً با رنگهای سفارشی که توسط آنها تصور می شود ، به ما مراجعه می کنند. در چنین حالتی ، وظیفه ما فقط تولید رنگ نیست ، بلکه باید آن را نیز ذخیره کنیم تا بعداً از غیرقابل بازگشت بودن آن اطمینان حاصل شود. به همین دلیل ، همین […]

ادامه مطلب >