محصولات زمستانی بافتینه محصولات و البسه های زمستانی گروه تولیدی بافتینه مناسب برای نقاط سردسیری مختلف کشور مناسب میباشد. محصولات زمستانی بافتینه شامل پلیور های فرم اداری و کاپشن زمستانی در طرح های مختلف میباشد میباشد. نظر متخصصان سلامتی در مورد کار در محیط سرد متخصصان سلامتی و ایمنی در ایمنی محیط کار معتقد به […]

ادامه مطلب >

تولیدی کاپشن زمستانه، بافتینه تولید کننده انواع کاپشن زمستانه اداری، پوشاک صنعتی بافتیه ، به عنوان تولید کننده لباس های ادری و البسه تبلیغاتی ،تولید کننده انواع لباس فرم های زمستانی و اورکت اداری، با توجه به درخواست ارگان های دولتی و خصوصی جهت ،البسه زمستانی ، اورکت زمستانی ، اقدام به تولید می نماید […]

ادامه مطلب >