نکات مهم در انتخاب پلیور فرم اداری پلیور فرم اداری به دو گونه مورد استفاده قرار میگیرد مدل با دکمه که در طرح های گوناگون ارائه میشود ، همچنین در مدل های بدون دکمه مورد استفاده قرار میگیرند. مدل دیگر یقه گرد است این مدل رایج ترین مدل پلیور ها مردانه است که می توانید […]

ادامه مطلب >