لباس کار کاپشن زمستانی پوشاک صنعتی بافتینه با تجربه ترین در تولید کاپشن زمستانی، در طرح ها و جنس های مختلف همانند مدل های موجود در ساختار کاپشن زمستانی، که از الیاف های مصنوعی در داخل کاپشن کارگری یا مهندسی، استفاده میکنند. در مدل های مختلف کاپشن زمستانیه پشم شیشه کاپشن یا الیاف آن، نقش بسیار […]

ادامه مطلب >