تاریخچه تولیدی لباس فرم بافتینه بیش از بیست سال تجربه گروه تولیدی لباس فرم بافتینه همراه شد تا به قطب لباس کار ایران تبدیل شود. با بیش از بیست سال سابقه به مشتریان تولیدی لباس فرم بافتینه بپیوندید. بافتینه متخصص انتخاب رنگ  ، چاپ ، پردازش و اتمام تولیدی لباس فرم بافتینه مستقر در تهران […]

ادامه مطلب >