اقدامات بهداشتی در تولیدی لباس فرم بافتینه ما سعی می کنیم اثرات و اقدامات بهداشتی را تا حد ممکن برای شما انجام دهیم و در صورت بروز تاخیر در کار به دلیل شرایط فعلی ، فوراً در هر مورد به شما اطلاع خواهیم داد. لطفاً بدانید که ما از طریق وب سایت های فعال خود […]

ادامه مطلب >