مشخصات یک مانتو شلوار اداری خوب مد جز موضوعات مهم حساب می شود که در تولید و ارائه لباس و نیز در تولید مانتو شلوار اداری نیز می توان خیلی تاثیرپذیر باشد. فرهنگ و عرف جامعه و اعتقادات مذهبی و نیز تاکید کردن سازمانی همگی در شکل گیری طرح مانتو شلوار اداری نقش بسزایی دارند. […]

ادامه مطلب >