مانتو شلوار فرم اداری مناسب با توجه به اصول کاری در ادارات و ارگان های متفاوت استفاده از برخی گونه های مانتو شلوار مناسب نمیباشد. به عنوان مثال برای حضور در ادارات مانتو های اسپورت و نخی مناسب نمیباشد. بانوان باید از پوشیدن شلوارهای غیر رسمی مانند شلوار جین جلوگیری کنید. انتخاب مانتو برای بانوان […]

ادامه مطلب >