دسته بندی محصولات تولیدی لباس فرم بافتینه محصولات ما به دسته های مختلفی تقسیم میشوند ، محصولات اداری و محصولات کارگاهی که هر بخش ما دارای محصولات مناسب فصول گرم و محصولات مناسب فصول سرد میباشد. البته محصولات دیگری نیز در بخش های دیگر نیز در تولیدی لباس فرم بافتینه یافت میشود ، از جمله […]

ادامه مطلب >

 لباس کار خلبانی لباس کار خلبانی از جنس الیاف طبیعی یا درصدی از الیاف طبیعی و الیاف مصنوعی و در مواردی الیاف شیمیایی یا صنعتی ساخته شده است. هرچه الیاف استفاده شده طبیعی تر باشد، این لباس مقاومت بیشتری در برابر گرما و حرارت آن دارد و باعث افزایش طول عمر این محصول می شود. […]

ادامه مطلب >