محصولات اصلی در دامنه البسه مورد نیاز صنایع پتروشیمی شامل موارد زیر است: لباس کار مقاوم در برابر شعله ، پوشش های پیمانکاری پوشش های پیمانکار مقاومت در برابر شعله چند سبک کفش های ایمنی دستکش کلاه ایمنی پوشاک محافظ شیمیایی توزیع در شمال و جنوب با داشتن دو مرکز توزیع اصلی در تهران و […]

ادامه مطلب >