عایق بندی شده کفش های عایق شده با توجه به تعداد و وزن در عایق متفاوت است. کفش هایی با مقادیر کمتر ، حدود دویست گرم عایق ، برای کار در شرایط خنک یا عادی توصیه می شود ، جایی که پوشنده کفش ها در اثر فعالیت زیاد گرمای بدن زیادی تولید می کند. کفش […]

ادامه مطلب >