دیگر دلایل استفاده ار کفش های مناسب برای کار برچسب را بررسی کنید که آیا ضد آب است. (اگر برچسب نوشته نشده است ، شما همیشه می توانید چکمه های خود را ضد آب کنید.) همچنین بررسی کنید که آیا کفش در جایی که چرم در بیرون قرار دارد ، دوخته شده باشد. این روش […]

ادامه مطلب >