ساعات کاری با لباس کار طبق گفته وزارت کار ، کارگران ممکن است به طور منظم در شیفت های دوازده ساعته کار کنند. کار در محیط کارگاهی نیاز دارد که یک کارگر در بیشتر اوقات شیفت روی پاهایش باشد. لباس کار های حرفه ای به طور خاص برای پشتیبانی از بدن برای مدت زمان طولانی […]

ادامه مطلب >