دوخت های صنعتی بافتینه هنگام خرید لباس های زمستانی دوخت سه گانه بهترین است. همچنین نحوه قرارگیری جیب ها را بررسی کنید زیرا این امر می تواند سریع نشان دهد که آیا کت در کار مناسب است یا خیر. خودتان را با پوشیدن کت و استفاده از آن تجسم کنید ، ببینید آیا به نظر […]

ادامه مطلب >