ویژگی های لباس کار بافتینه با این حال ، بیشتر ما ویژگی های منظم بافتینه را دوست داریم. یک لباس استانداد نرم که پوست شما را آزار نمی دهد. انعطاف پذیری که باعث می شود احساس راحتی شود بدون اینکه احساس کنید که لباس از حرکت های شما جلو گیری میکند. شما می توانید ، […]

ادامه مطلب >