پارچه های مناسب کار پشم همچنین پارچه تماسی خوبی است حتی اگر رطوبت را به دلیل خاصیت منحصر به فرد پشم ها در نگه داشتن هوا در داخل الیاف خود جذب کند. بعضی از افراد به دلیل سطح راحتی که دارد ، پنبه را نزدیک به پوست ترجیح می دهند. اما می تواند خطرناک باشد […]

ادامه مطلب >