پنبه لباس های ساخته شده از پنبه برای هوای سرد مناسب نیست. رطوبت را جذب کرده و در کنار پوست شما به دام می اندازد. پنبه را برای تابستان ذخیره کنید ، زمانی که ممکن است کمی رطوبت اضافی بخواهید تا شما را خنک کند. پارچه های ابریشمی ابریشم ، هزینه آن از بسیاری از […]

ادامه مطلب >