حضور مدیر عامل تولیدی لباس فرم بافتینه در برنامه کارآفرینی سیما از شبکه یک صدا و سیما     آقای مهندس عطا عباسی کار آفرین موفق در حوضه لباس کار و انواع البسه های فرم اداری و صنعتی میباشند که لباس فرم های مختلفی را در سبک های گوناگون مشاغل توانسته اند تولید کنند. تولیدی […]

ادامه مطلب >