مواد اولیه پارچه هایی است که از مواد اولیه طبیعی ساخته شده و دارای خواص غیر قابل مقایسه است. دارای سطح صاف ، بسیار جاذب و دارای خاصیت خشک کردن عالی است. رطوبت جذب شده در کل سطح مقطع فیبر توزیع می شود ، از آنجا که می تواند به سرعت تبخیر شود. این اثر […]

ادامه مطلب >