لایه محافظ لایه بیرونی شما پوسته ای است که تمام لایه های داخلی را از عناصر محافظت می کند. این معمولا (البته نه همیشه) یک لایه است و لزوماً باید عایق بندی شود. مهمترین نکته برای لایه محافظ شما این است که هوا را به دام می اندازد و باد را متوقف می کند. همچنین […]

ادامه مطلب >