برند سازی شخصی و سازمانی مانتو فرم اداری ارزان یکی از باورهای غلط که در مورد برندسازی شخصی و سازمانی گفته میشود؛ استفاده از لباس های گران‌ قیمت و تک می باشد. اصرار کردن علم بازاریابی به لباس اصلا به این مفهموم نیست که مانتو فرم اداری ارزان نمی تواند برای خانم های با شخصیت […]

ادامه مطلب >