اتتخاب شلوار فرم ادری بار ها دیده شده که آقایان برای انتخاب شلوار فرم اداری دچار اشتباه شده اند که همین اشتباه باعث جلوه نا مناسب لباس فرم اداری آنها شده است. شلوار فرم اداری آقایان هرچه چین کمتری داشته باشد مناسب تر به نظر میرسد.گاهی اوقات این چین خوردگی باعث ژولیده و نا مرتب  […]

ادامه مطلب >