انواع لباس کار در کل یونیفرم کار دارای انواع گوناگونی است که شامل: لباس کار صنعتی، لباس عملیاتی، پزشکی، فرم اداری و لباس صنایع غذایی بوده و هر کدام هم برای شغل های خاصی استفاده می شوند. لباس فرم صنایع غذایی در صنایع غذایی افراد امکان دارد به روپوش، بلوز، شلوار، پیراهن، پیش بند، شلوار […]

ادامه مطلب >

لباس کار روپوش کار چیزی را که بر تن می‌پوشند را روپوش یا تن‌پوش می‌گویند. روپوش، بدن را از گرما و سرما و دیگر مخاطرات موجود در طبیعت حفظ می‌کند. همچنین می‌تواند برای راحتی، حجب و حیا و نیز برای ایمنی استفاده شود. پوشیدنی‌ها همچنین می‌توانند نشان دهندهٔ باورهای مذهبی، فرهنگی و دیگر معانی اجتماعی […]

ادامه مطلب >