لباس فرم بافتینه در شیراز و جنوب کشور   شرکت تولید کننده البسه کار که با عنوان تولیدی لباس فرم بافتینه  تاسیس شد ،در ابتدا یک کارگاه کوچک که در آن  لباس کار به صورت جزیی تولید میشد. شور و شوق  بنیانگذار  اجازه می دهد کارگاه کوچک در چند سال به یک شرکت بزرگ تبدیل […]

ادامه مطلب >