رسیدن به تعادل در لباس های کار شما برای رسیدن به یک نقطه امن در محیط های کاری نیاز به رسیدن به یک تعادل دارید. در محیط های کار یک عامل بسیار موثر برای رسیدن به آرامش لباس های کار و البسه های کار است. شما با وجود وب سایت های تولیدی لباس فرم بافتینه […]

ادامه مطلب >

پیراهن های نخی برای محیط های اداری پیراهن های نخی ، با درصد پارچه نخی و سبک را خریداری کنید. پارچه های سنگین تر موجود مناسب برای فصل های سرد سال است . اگر انتخابی بین پارچه ساده و طرح دار دارید به جای پارچه طرح دار از طرح های ساده استفاده کنید. کت و […]

ادامه مطلب >

لباس فرم بافتینه در شیراز و جنوب کشور   شرکت تولید کننده البسه کار که با عنوان تولیدی لباس فرم بافتینه  تاسیس شد ،در ابتدا یک کارگاه کوچک که در آن  لباس کار به صورت جزیی تولید میشد. شور و شوق  بنیانگذار  اجازه می دهد کارگاه کوچک در چند سال به یک شرکت بزرگ تبدیل […]

ادامه مطلب >