محصولات بافتینه با پارچه های کاربردی لباس های کار در تولیدی لباس فرم بافتینه با توجه به مشاغل با پارچه های متنوع تولید میشوند. لباس کار هایی با جنس پارچه کجراه مناسب مشاغل کارگاهی ، لباس کار هایی با پارچه کج راه هفتاد سی برای کار در مناطق نفتی و گازی که با دوخت های […]

ادامه مطلب >