طراحی شده برای کار لباس های “سبک” و “پویا” نه تنها با ظاهر مدرن خود بلکه با عملکرد فنی مشتریان را متقاعد می کنند. از این رو ما به شکلی بین تقاضای زیبایی شناسی هتلداران و رستوران ها و الزامات عملکردی سازندگان پوشاک و صنعت خدمات نساجی ایجاد می کنیم. دنیای لباس در صنعت هتل […]

ادامه مطلب >