نکاتی مهم در مورد انتخاب و خرید جلیقه جلیقه های ایمنی با در نظر داشتن شغل مد نظر انتخاب میشوند. در تولید جلیقه های شب رنگ از نوار هایی که بازتاب نور زیادی دارند استفاده میشود، که با نوجه به شغل مورد نظر قرار گیری این نوار ها قسمت های مختلف جلیقه متفاوت است. جلیقه […]

ادامه مطلب >