آرم و علائم لباس کار جنس آرم با استفاده از چاپ سیلک اسکرین مرغوب و ثابت روی پارچه تهیه میشود. شکل آرم به صورت مثلث متساوی اضلاع در بالا و نام شرکت در زیر آن استفاده می شود. اندازه آرم یک مثلث متساوی اضلاع برابر ۷سانتیمتر قرار می گیرد. محل نصب آرم روی جیب سمت […]

ادامه مطلب >