پارچه های پنبه صدرصد لباسکار های صدرصد پنبه ما مترادف با دوام و راحتی هستند. به طور خاص ، لباس کار  منحصر به فرد ما به طور ویژه با پارچه های درجه یک پنبه ایی تولید میشوند. بخار آب و گرد و غبار به پایان می رسد تا در محیط های خواستار محافظت شخصی بهینه […]

ادامه مطلب >

لباس فرم آژانس های هواپیمایی لباس فرم آژانس های هواپیمایی، یکی از مسائلی است که مدیران آژانس های هواپیمایی همیشه به آن فکر می کنند. معمولا تمام آژانس های هواپیمایی ، برای کارمندان لباس فرم تهیه می کنند و تمام کارمندان باید این لباس را به تن داشته باشند. به طور معمول هر آژانس هواپیمایی […]

ادامه مطلب >