گلدوزی و چاپ در تولیدی لباس فرم بافتینه گلدوزی روی بعضی از ضد آبهای کاری ما امکان پذیر است ، اما چاپ آن معمول تر است ، و توصیه می شود ، زیرا فرایند گلدوزی سوراخ های ریز در پارچه ایجاد می کند و باعث خنثی کردن خاصیت ضد آب بودن پوشاک می شود. موارد […]

ادامه مطلب >