نکاتی در مورد البسه بیمارستانی تولیدی لباس فرم بافتینه تولید کننده البسه بیمارستانی ،طراح و تولید کننده البسه یکبار مصرف و روپوش بیمارستانی است. هدف اصلی این مقاله ، بحث در مورد روابط و تخصیص نقش ایجاد شده بین بیماران و کارکنان بیمارستان در هنگام پوشیدن لباس بیمارستانی توسط بیمار و با تمدید ، نوع […]

ادامه مطلب >

البسه بیمارستانی مهم ترین هدف از پوشیدن روپوش در محیط های درمانی، داشتن امنیت بدنی در مقابل خطرات احتمالی است. با توجه به شرایط کاری، روپوش های کادر پزشکی، پرستاری و اتاق عمل،  دسته بندی می شوند. روپوش های پزشکی معمولا سفید رنگ و بدون هرگونه زیبایی ظاهری هستند. روپوش های پزشکی معمولا یک تکه […]

ادامه مطلب >