لباس کار مناسب ماههای گرم تابستان خطرات ویژه ای را برای کارگران در فضای باز ایجاد می کند که باید از خود در برابر گرما ، نور خورشید و سایر خطرات محافظت کنند. کارفرمایان و کارمندان باید خطرات احتمالی موجود در محل کار خود و نحوه مدیریت آنها را بدانند. حرارت ترکیب گرما و رطوبت […]

ادامه مطلب >

لباس فرم اداری کارمندان شما خط مقدم شما هستند. آنها هر بار که از مشتری استقبال می کنند ، از برند شما نمایندگی می کنند. وقتی مشتریان شما را می بینند ، لباس کار و  وابستگی را می بینند. کارمندان شما خط مقدم شما هستند. آنها هر بار که از مشتری استقبال می کنند ، […]

ادامه مطلب >