سؤالات های متداول از مشاوران تولیدی لباس فرم بافتینه خطرات ناشی از لباس محافظ چیست؟ از چه نوع پوششی برای محافظت در برابر خوردگی استفاده می کنید؟ از چه نوع پوششی برای محافظت در برابر گرما یا آتش استفاده می کنید؟ برای محافظت در برابر مواد شیمیایی سمی از چه نوع پوششی استفاده می کنید؟ […]

ادامه مطلب >

سبک های لباس کار سبک و رویه کار عبارتی است که امروزه توسط بسیاری از مشاغل استفاده می شود. شغل ها به دو نوع شغل حرفه ایی و شغل معمولی دسته بندی میشوند. افراد دارای شرکت های بزرگ و حرفه ایی با در نظر داشتن موقعیت و اعتماد جلب شده مشتریان همواره به دنبال ارتقای […]

ادامه مطلب >