نکته خرید کت و شلوار تعداد کت و شلوارهای اداری کمد یک آقا اصلا با تعداد لباس‌های رسمی کمد یک خانم قابل قیاس نیست؛ سریع قضاوت نکنید. این موضوع خیلی ارتباط علاقه خانم‌ها به خرید و عدم اشتیاق آقایان از این اتفاق ندارد. هر خانم یا آقایی حتی اگر یک بار برای خرید کت و […]

ادامه مطلب >