طراحی موفق این پیراهن‌ ها با توجه به ارزش‌ها، نیازها و هدف‌ های سازمانی می‌ تواند به بهبود ارتباطات داخلی و خارجی سازمان کمک کرده و به افزایش هویت و اعتماد عمومی منجر شود.

اشتراك و دنبالك

ترک بک و لینک بک برای این مقاله وجود ندارد

ارسال یک نظر

14 − 1 =