کثیف بودن لباس ها بیشتر از هر چیزی از عمر لباس کار کم می کند و در بسیاری از موارد هم همین طور ایمنی آنها را نیز می کاهد.

اشتراك و دنبالك

ترک بک و لینک بک برای این مقاله وجود ندارد

ارسال یک نظر

4 × یک =